badəfüruş


badəfüruş
f. şərab satan, çaxırçı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.